Wpisane przez: Wojtek
Kategoria:
- Koło Żywego Różańca
- Wspólnoty w parafii
2015-02-23 21:19:09
RÓŻANIEC JEST MODLITWĄ,
KTÓRA RADUJE NIEBO I ZIEMIĘ

W XIII wieku cystersi opracowali nową modlitwę, którą nazwali Różańcem, porównując ją do wieńca róż nakładanego, według zwyczaju, na figurę Matki Bożej. Nabożeństwo to zapoczątkował św. Dominik, jako pomoc w nawracaniu grzeszników. Spadkobiercą idei apostolstwa św. Dominika był św. Jacek. On rozpowszechnił modlitwę różańcową w Polsce ożywiając Kult Maryjny.

W XVI wieku, na pamiątkę zwycięstwa Ligi Świętej w bitwie pod Lepanto, papież Pius V ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Jego następca papież Grzegorz XIII zamienił je na święto Matki Bożej Różańcowej.
W 1826 roku w Lyonie Sługa Boża Paulina Jaricot założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca, które zatwierdził papież Grzegorz XVI w 1832 roku.
Papież Leon XIII w 1883 roku ustanowił w całym kościele październik miesiącem ku czci Królowej Różańca, polecając przez cały miesiąc codziennie odprawiać Nabożeństwo Różańcowe. Włączył także do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca Świętego”.
W 2002 roku papież Jan Paweł II na mocy Listu Apostolskiego wprowadził do Modlitwy Różańcowej tajemnice światła. Zatem wszystkich tajemnic różańcowych jest obecnie dwadzieścia. Podzielone są one na cztery części: pięć tajemnic radosnych, pięć tajemnic światła, pięć tajemnic bolesnych i pięć tajemnic chwalebnych.

Różaniec jest prostą modlitwą chrześcijańską koncentrującą się na rozważaniu tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Matki Maryi, to znaczy radosnych i bolesnych wydarzeń oraz obrazów światła i chwały, kryjących w sobie odblask boskości. Radości i bóle należą do tajemnic naszego doczesnego życia. Światło i chwała do tajemnic życia przyszłego. Modląc się tak, stajemy się świadkami wiary, widzącymi i doświadczającymi jak tajemnice zbawienia z wolna wrastają w tajemnice naszego życia. Systematycznie praktykowana modlitwa przemienia nasze codzienne życie, czyniąc je miłym Bogu.

Żywy Różaniec jest wspólnotą 20 osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Jest to tak zwana „róża”, w której każda osoba zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej w intencjach papieskich oraz podanych na dany miesiąc przez opiekuna. W naszej parafii funkcjonuje obecnie dziesięć takich róż. Opiekunem kół Żywego Różańca jest Ks. Prałat Jan Gołębiewski, proboszcz naszej parafii.
 
Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH,
którzy chcą się przyłączyć do naszej modlitewnej wspólnoty.

Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca
po Mszy Św. o godz 12.00 w dolnym Kościele.

Podziel się:
sledzik
Facebook
2022-01-27 - czwartek
16:00  (4 księży) ulice – al. Piłsudskiego 76a, 76, Idzikowskiego (bloki) nry: 1, 2, 3, 4
1. czytanie (2 Sm 7, 18-19. 24-29)Dziękczynienie DawidaPsalm (Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32b))Pan Bóg da Jemu tron ojca, DawidaAklamacja (Ps 119 (118), 105)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia na dziś(Mk 4, 21-25)Przypowieść o świetle Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
07:00 - K D1. GREG. 27 + Feliks Waldemar Smolak
2. GREG. 27 + Kazimierz Kaszel
3. Dziękczynna w 15-ste urodziny Dominiki z prośbą o dalszą Bożą opiekę i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla niej i dla jej rodziny
18:00 - K D+ Kazimiera Gałązka – o wieczne zbawienie dla niej
Ważniejsze wiadomości
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wiadomości
Prześlij wiadomość
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000