Wpisane przez: Wojtek
Kategoria:
- Dla ducha
2014-10-18 22:20:17
Przykazania kościelne:
 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.”
Uczęszczanie na niedzielną, bądź świąteczną Eucharystię dla wielu wydaje się oczywiste. Dzieje się tak od czasów apostolskich, bowiem wówczas datuje swoje początki praktyka niedzielnych zgromadzeń. W tamtych czasach nie trzeba było zobowiązywać chrześcijan do udziału w „łamaniu chleba”, ponieważ Eucharystia stanowiła dar i przywilej wynikający z żywej wiary. Z biegiem lat zmiany zachodzące w Kościele wymusiły kształtowanie się prawodawstwa w kierunku określania obowiązku udziału w Eucharystii. Zapominamy również o tym, jak wiele korzystamy na jednoczeniu się z Chrystusem podczas Komunii św. My przynosimy: słabości, grzechy, dobre chęci, serce, niedoskonałą miłość. Natomiast Jezus oczyszcza nas z popełnionych grzechów, umacnia i ożywia miłość, która słabnie w codziennym życiu. Właściwie tylko dzięki Jego interwencji możemy zwyciężać swoje słabości oraz ufnie patrzeć w przyszłość.
Msza Święta przez miłość, zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Nie są to żadne „czary mary”, po prostu dzięki temu trudniej jest człowiekowi, przez grzech śmiertelny, zerwać więź z Jezusem. Chrystus to zagwarantował „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim”(J 6,56). Niemożność fizyczna usprawiedliwia nieobecność na Mszy Świętej np. choroba, konieczność opieki nad kimś ciężko chorym przy braku pomocy ze strony kogoś innego.

Każdy katolik zobowiązany jest do uczestnictwa w Mszy Świętej w niedzielę oraz następujące święta nakazane:
 • uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);
 • uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
 • uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);
 • uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);
 • uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
 • uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Pełne i pobożne uczestnictwo we Mszy Świętej polega na:
 • przyjęciu Komunii Świętej
 • fizycznej obecności w budynku kościoła od początku Mszy Świętej - znaku krzyża, aż do jej zakończenia - błogosławieństwa
 • zaangażowaniu rozumu i serca w modlitwę
 • godnym ubiorze (strój odświętny i przyzwoity)

Grzechy wołające o pomstę do nieba:
 1. Umyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

"ABC" MIŁOŚCI LUDZKIEJ
 1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata...
 2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
 3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
 4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. – Uspokajaj i okazuj dobroć.
 5. Przebaczaj wszystko i wszystkim. Nie zachowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.
 6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak i Ty korzystasz z pracy drugich.
 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użycz ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Podziel się:
sledzik
Facebook
1. czytanie(Jk 4, 13-17)Zależność ludzi od BogaPsalm(Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3))Ubodzy duchem mają wstęp do niebaAklamacja(J 14, 6)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia(Mk 9, 38-40)Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
07:00+ Helena Kałwa – int. od Barbary Ciężadlik-Lindert z rodziną z Bielska
17:30O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Oliwii z racji urodzin oraz o błogosławieństwo dla rodzeństwa
18:00Nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia
18:30Nabożeństwo Majowe
<--środa
2018-5-23
-->
brak osób zadeklarowanych na wybrany dzień
zgłoś się
zgłosić można się jedynie na dni przyszłe
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Prześlij wiadomość
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000