Wpisane przez: Wojtek
Kategoria:
- 2015
2015-03-22 13:00:17
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ........) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ..... w Święto / Uroczystość ..... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ...
 
Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Podziel się:
sledzik
Facebook
1. czytanie(Pwt 34, 1-12)Śmierć MojżeszaPsalm(Ps 66 (65), 1b-3a. 5 i 8. 16-17 (R.: por. 20a i 9a))Błogosławiony Bóg, co daje życieAklamacja(Por. 2 Kor 5, 19)Alleluja, alleluja, allelujaEwangelia(Mt 18, 15-20)Braterskie upomnienie Kolejne dni: jutro najbliższa niedziela
<--środa
2017-8-16
-->
brak osób zadeklarowanych na wybrany dzień
zgłoś się
zgłosić można się jedynie na dni przyszłe
07:00 + Czesław Choiński od siostry Hanny
18:00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Prześlij wiadomość
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000